Restaurering

Kontakt oss

Vi vet hva vi driver med, og kan sørge for at ikke byggtekniske verdier går tapt

Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing/ av gamle hus/bygninger som skal beholdes i original stil.

Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale. At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen. Enkelte vil kunne få tilskudd til restaurering dersom de søker om dette.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud på restaurering.